Zwrot towaru

ZWROT TOWARU

Klient może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki, a HOME&friends zwróci wszystkie otrzymane płatności.

Rezygnacja następuje poprzez:

 1. wypełnienie formularza zwrotu towaru (wzór do pobrania),
 2. wysłania wypełnionego formularza pocztą tradycyjną na adres:
 AdAlliance (HOME&friends),
  ul. Ludwika Paszkiewicza 6 lok. 40,
  02-781 Warszawa,
 3. odesłanie towaru do sklepu na własny koszt.
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
 • o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta;
 • w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Klienta;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.