Reklamacje

REKLAMACJE

W HOME&friends sprzedajmy fabrycznie nowe, oryginalne produkty renomowanych firm pochodzące od legalnych, polskich dystrybutorów. Macie Państwo prawo do reklamacji zakupionych produktów z tytułu gwarancji, rękojmi lub niezgodności towaru z umową.
Gwarancja jest dobrowolnym, pisemnym zobowiązaniem producenta lub dystrybutora sprzętu do usunięcia wady lub wymiany towaru na niewadliwy. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.

Na podstawie nowej ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), od 25.12.2014 r. konsumentom przysługuje prawo do reklamacji z tytułu rękojmi. Ten typ reklamacji, zastępuje funkcjonującą do 24.12.2014 r. reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową.

Uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z umową wynikają z ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz z Kodeksu cywilnego. Za niezgodność towaru z umową odpowiada Sklep. Sklep ustosunkuje się do reklamacji złożonej z tytułu niezgodności towaru z umową w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.